Oprávnenia/Osvedčenia


Odborný pracovník plynových zariadení §16

Kontrola spotrebičov a komínov Vyh.401- 2007

Oprávnenie – Výroba, montáž , oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Oprávnenie – Oprava, odborne prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových,

Osvedčenie §23 – elektrotechnik na riadenie činnosti

Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav zákon 17-2007

Osvedčenie §18 – Riadiť práce pri opravách, alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové

Vyh.25- 1984 pre NTL kotolne, úplné znenie

Vyh.548- 2008 postup pri kontrole kotlov a vykurovacích sústav

Vyhláška 508-2009

Zákon 17-2007, Kontrola kotlov a vykurovacích sústav

Zákon 124-2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

309 doplnenie zákona 124-2006