Vedenie evidencie


Kompletné vedenie evidencie a vykonávania odborných prehliadok a skúšok podľa Vyh.508-2009

Na požiadanie zabezpečíme a vykonáme komplexnú evidenciu a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení /VTZ/ v termínoch v zmysle Vyh. 508-2009:

Vyhradené technické zariadenia tlakové príloha č.5

Vyhradené technické zariadenia elektrické príloha č.8

Vyhradené technické zariadenia plynové príloha č.10

Kontrola kotlov a vykurovacích sústav zákon 17/2007

Kontrola komínov a spotrebičov Vyh.401/2007

Vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok VTZ

Vypracovanie prevádzkových predpisov