Plynové zariadenia


Na základe oprávnenia č.0039/2/2007-PZ-S,O/OU,R,Mú-Ah Bf,g1,h1 a osvedčenia podľa  Vyhlášky 508/2009 vykonávame nasledovné odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení:

Technické zariadenia plynové skupina „A“ na:   

h – spotreba  plynov spalováním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér

Technické zariadenia plynové skupina „B“ na:

f – znižovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

g– rozvod plynu s pretlakom  plynu do 0,4 MPa vrátane

h – spotreba plynu spalováním  s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových kotolní podľa STN 07 0703

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie podľa STN EN 746-2      /lakovne , spaľovne ,pekárenské pece,sušiarne,technologické linky /

Vyškolenie obsluhy priemyselných zariadení do 0,5MW

Vypracovanie prevádzkových predpisov  podľa STN 38 6405

Vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok

 

Na základe osvedčení vykonávame servis a montáž plynových zariadení týchto značiek:

  • Osvedčenie na údržbu, montáž, servis plynových horákov WEISHAUPT rady WG s príslušenstvom
  • Oprávnenie na údržbu ,montáž ,servis plynových horákov APH do výkonu 9 MW výrobca PBS Trebíč
  • Osvedčenie na údržbu, montáž, servis plynových horákov ECOFLAM
  • Osvedčenie na údržbu, montáž, servis plynových horákov BALTUR
  • Osvedčenie VPS 014/01 na údržbu ,montáž, servis plynových horákov DZ výrobca VPS Rosice u Chrasti
  • Osvedčenie na údržbu, montáž, servis liatinových kotlov RAPIDO
  • Osvedčenie na údržbu,montáž a servis kotlov ČKD Šariš
  • Osvedčenie na údržbu ,montáž a servis teplovzdušných jednotiek SAHARA osadenými plynovými horákmi GB-GANZ